Παράδειγμα καὶ ἀντιπαράδειγμα

Ἀρκεῖ μία σύγκριση καὶ ἀκρόαση γιὰ νὰ καταλάβουμε ποὺ ὁδεύουμε...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου