Ἀφιέρωμα στὸν Κ.Μουντάκη

Ἕνα παλαιὸ ἀφιέρωμα σὲ ἕναν μεγάλο δάσκαλο τῆς κρητικῆς μουσικῆς. Ἀξιομνημόνευτος ὁ πλούσιος καὶ κελαριστός λόγος του. Τὰ Ἑλληνικὰ τοῦ Μουντάκη εἶναι ἕτη φωτὸς ἀνώτερα ἀπὸ τὰ φραγκολεβαντίνικα τῶν ἀκαδημαϊκῶν ποὺ δὲν τηροῦν οὔτε τὴν σωστὴ γενικὴ τῶν οὐσιαστικῶν. Διδάσκει καὶ ἐκπροσωπεῖ ἀξίες ποὺ βρίσκονται σὲ πλήρη ἀρμονία μὲ τὴν μουσική του, σὲ ἀντίθεση μὲ τὴν σημερινὴ ἀντίληψη, ὅπου μπορεῖς νὰ παίζεις ὅτι θὲς καὶ ἄς κάνεις τὰ ἀκριβῶς ἀντίθετα στὴν ζωή σου. Δωρικὸς ἐνσυνείδητα, ἀξίζει νὰ δοθεῖ προσοχὴ σὲ κάθε φράση τῆς ἀφηγήσεώς του.Καὶ τὸ τέταρτο μέρος ποὺ λόγῳ κάποιας δυσλειτουργίας δὲν μπορεῖ νὰ γίνει μικρογραφία.


http://www.youtube.com/watch?v=V72jXw5s34Y

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου